AKUPUNKTUR är en flera tusen år gammal behandlingsform, där man placerar nålar i specifika punkter på kroppen och syftet är att aktiverar kroppens eget läkningssystem. Akupunktur ingår som en del i  Traditionell Kinesisk Medicin, som också omfattar Moxabehandlingar, Guasha, Tuina & Koppingmassage, Qigong och Örter.

 I Akupunkturen finns det flera olika former av microsystem som jag ofta lägger till i den traditionella kroppsakupunkturen, bland annat handakupunktur, skalpakupunktur, öronakupunktur. Dessa system kan användas som  komplettering eller enbart beroende på problemets art.

Akupunkturens effekt styrks idag genom tusentals studier. Behandlingen frisätter bland annat hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående. Detta sker genom akupunkturnålarnas påverkan av nervsystemets elektrokemiska samspel. Akupunkturen påverkar vidare kroppens jämnvikt. Bland annat påverkas lymf- och blodflödet; inre organ samt immunförsvaret. Akupunktur har en tydlig lugnande verkan.

Akupunktur kan vara till stor hjälp vid olika typer av smärttillstånd, ex. frozen shoulder, tennisarmbåge, svårigheter att lyfta armarna, ländryggsbesvär, stel nacke, migrän mm, men kan även vara till hjälp vid sömnbesvär, stress, hormonella obalanser, oro, mag & tarmproblem, samt en mängd andra symptom.

Vid första besöket får du svara på frågor om ditt allmänna hälsotillstånd. Jag känner på pulsen (kinesisk) och tittar på tungan, det ger mig kompletterande information om vilken behandling som passar bäst för just dina besvär. I kinesisk medicin strävar man efter att skapa balans genom ett fritt flöde av Qi = energi igenom kroppen, nålarna och de  olika behandlingarna hjälper till att lösa upp blockeringar och stagnationer i kroppen.


Hur går en behandling till? Du ligger bekvämt på en uppvärmd brits och är omsluten av en mjuk filt, och lyssnar på  lugn och avslappnande musik. Ofta använder jag mig av olika behandlingstekniker vid ett och samma tillfälle, ex akupunktur, guasha, koppor och ibland tuinamassage.

Miljö: Många säger att det infinner sig ett lugn när man kommer till mig, praktiken ligger i ett litet separat hus på gården, med fri utsikt över fälten.

Hygien: Jag följer socialstyrelsens krav på hygien, använder sterila engångsnålar, har en patient & ansvarsförsäkring.

 Jag går kontinuerligt på fortbildningar inom TKM.

Jag tilltalas av denna filosofi eftersom den inkluderar hela människan, man behandlar inte bara symptomen utan även bakomliggande orsaker. Jag blev klar med min utbildning till auktoriserad Akupunktör år 2012, då gjorde jag även: 

Fyra veckors praktik på ett sjukhus i NanChang i Kina. Ett sjukhus där man uteslutande arbetade med Traditionell Kinesisk Medicin. På sjukhuset fanns precis som i Västerländsk medicin olika avdelningar  för exempelvis: Mag-, tarmbesvär, Nacke, ryggbesvär, kvinnorelaterade sjukdomar, barn avdelning mm. Patienterna  tog själva med sin journal. Vid besöket la man sin journal underst i högen  framför doktorn. Dörren var alltid öppen, patienterna kom in i rummet, var tysta, och lyssnade på andras upplevelse med liknande symptom som de själva hade. Läkaren ställde frågor om  besvärens art, kände på pulsen (kinesisk) samt tittade på tungan. Utifrån vad doktorn kom fram till ordinerades ett visst antal nålar, moxa, TuiNa eller koppor samt även örter. Patienten betalade i kassan för antal nålar, och gick därefter och lade sig på en ledig brits med sitt recept i handen. Efter behandlingen lämnade man britsen och nästa tog över. Ofta fanns det ca 10 britsar i varje sal. 

Jag är medlem i:

WFAS: World Foundation of Acupuncture – moxibustation societies in official relation with WHO: www.akupunkturvetenskap.se . En organisation underställd WHO som som verkar för att främja akupunktur i Sverige och övriga världen.

Av WHO 100 listade sjukdomstillstånd som kan bli hjälpta av akupunktur.

Svenska akupunkturförbundet: www.akupunkturforbundet.se


Exempel 1. Ont i en axel: Jag ställer olika frågor ex. gör det ont när du lyfter armen rakt fram, i sidled, eller när du försöker lyfta armen bakom ryggen. Hur känns smärtan? Molande , huggande, brännande eller annat. Vad gör symptomen bättre respektive sämre? Hur länge har det pågått? mm.

Exempel 2. Ländryggsbesvär: Är smärtan huggande eller molande, känns den ner i  benen? Hur länge har det pågått? blir du bättre / sämre av rörelse? Kan du böja dig framåt / bakåt utan problem? mm

Exempel 3. Mag – tarmbesvär. Är magen svullen och bullrig? Vilka symptom har du?  Vad gör magen bättre respektive sämre? Hur länge har det pågått?

Exempel 4. Klimakteriebesvär: Har du värmevallningar på dagtid , em kväll , nattetid eller är det en pågående process dygnet runt? Hur är humöret? ilsken, nedstämd, orkeslös, orolig mm. Hur fungerar sömnen? svårt att somna, vaknar samma tid varje natt, känns allmänt orolig. samt en mängd andra symptom.

Exempel 5. Huvudvärk: var sitter värken, i pannan, på sidorna, känns värken bakom ögonen?  mitt på huvudet eller i bakhuvudet? hur känns smärtan? pulserande, skarp, molande, som ett spännband runt hela huvudet. När kommer huvudvärken, är den hormonell? eller känns det som en tyngd över huvudet.

https://akupunkturforbundet.se/